Integritetspolicy

I denna integritetspolicy beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte och för vilka ändamål de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna integritetspolicy gäller när du använder vår webbplats som administreras av BonniBonne AB.

All behandling av personuppgifter inom BonniBonne sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från och med den 25 maj 2018 den så kallade dataskyddsförordningen (GDPR).

Genom att acceptera denna integritetspolicy samtycker du till att vi får samla in, använda, och spara dina personuppgifter på de sätt som är beskrivna här.


Personuppgiftsansvarig

BonniBonne AB

Org nr: 559130-0651

Rådhusgatan 45, 852 37 Sundsvall, Sverige  (nedan benämt som BonniBonne) är personuppgiftsansvarig. BonniBonne är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter enligt de principer som framgår av denna integritetspolicy.


Insamling av personuppgifter

Om du registrerar dig hos BonniBonne eller lämnar personuppgifter i samband med köp, så accepterar du att dela med dig av dina personuppgifter och samtycker därigenom till att den informationen kommer att lagras på våra servrar. Vi behöver dina personuppgifter för att ge dig bra service, exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.


Den information som vi kan komma att samla är den du uppger på BonniBonnes webbplats eller som du lämnar till oss via vår Instagram.

Detta omfattar:

- Information som du lämnar till oss vid registrering av nyhetsbrev eller som kund på vår webbshop. Informationen inkluderar e-postadress, telefonnummer, mobiltelefonnummer, personnummer och kontaktinformation. 

- Leveransinformation, faktureringsinformation, betalningsinformation och annan information som du lämnar för köp eller leverans av en produkt. 

- Information som du lämnar till oss via sociala medier samt information som lämnas i samband med kontakt genom vår webbplats.

- Information som vi får när du kontaktar oss eller på annat sätt tar kontakt med oss.


Information från andra källor

Vi kan komma att erhålla eller samla in kompletterande information om dig från tredje part, såsom säljarföretag och dataleverantörer och lägga till den i vår information om dig. Detta kan omfatta demografisk information, kreditupplysningsinformation och annan information från kreditupplysningsföretag i den utsträckning det är tillåtet enligt lag.


Användning av personuppgifter för marknadsföring

Med ditt samtycke som inhämtats i enlighet med tillämpliga regler och denna integritetspolicy, så kan vi använda dina personuppgifter för att:

- Informera dig om våra produkter och tjänster samt vår hemsida. 

- Skicka riktad marknadsföring och reklamerbjudanden baserat på dina preferenser. 

- Individanpassa vår service och mäta och förbättra våra annonser, baserat på dina personliga preferenser.

Vi säljer inte och lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål utan ditt uttryckliga samtycke.


Avsluta användning av personuppgifter i marknadsföringssyfte

Om du inte önskar erhålla marknadsföring i form av nyheter, information och erbjudanden från oss (via e-mail), så kan du maila oss så tar vi bort dig från våra adresslistor.


Delning av personuppgifter

Vi kan i följande fall komma att dela med oss av dina personuppgifter till:

- Underleverantörer som hjälper oss att bedriva verksamheten (exempelvis vid indrivning av betalning för köpta varor och drift av webbplatser). 

- Tillsynsmyndighet, polismyndighet, eller annan behörig tredje part, för att besvara frågor i samband med en brottsutredning. I sådant fall kommer vi, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, att lämna ut sådan information som är relevant och nödvändig för utredningen, såsom namn, personnummer, stad, stat, postadress, telefonnummer och e-postadress.


Skydd och säkerhetsåtgärder kring personuppgifter

Vi arbetar för att skapa ett säkerhetssystem som är utvecklade med din integritet i fokus och som, i hög grad, ska skydda mot intrång, spridning samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Vi sparar och behandlar dina personuppgifter på våra eller våra IT-leverantörers servrar och åtar oss att tillhandahålla lämpligt skydd för dina personuppgifter.

Dina kortuppgifter skickas direkt och krypterat till vår betalningsleverantör, uppgifterna sparas inte i BonniBonnes system.


Dina rättigheter

Med förbehåll för de begränsningar som följer av dataskyddslagstiftningen inom EES, har du rättigheter avseende dina personuppgifter. Du har rätt till tillgång, rättelse, begränsning, invändning, radering och dataportabilitet. Vänligen kontakta oss om du vill tillämpa någon eller några av dessa rättigheter. Om du vill begära tillgång till alla personuppgifter som vi har om dig, observera att fotolegitimation kommer att krävas för att bevisa din identitet.


Kontaktuppgifter

Du är välkommen att när som helst kontakta oss på [email protected].